З доробку наших партнерів

 Пропонуємо до Вашої уваги низку публікацій, підготованих партнерами ТронькоЦентру з Вітебського державного університету імені П. М. Машерова (Білорусь).

 Читачі мають змогу познайомитися з публікаціями різних жанрів (монографії, збірники статей, довідкова та навчально-методична література та ін.), які вийшли друком у Білорусі протягом 2007–2017 рр. Представлено такі тематичні сфери, як краєзнавство, туризм, джерелознавство і пам’яткознавство, музейна справа, етнологія і фольклористика.

 Сподіваємося, що знайомство українських дослідників з працями білоруських колег дасть змогу синхронізувати окремі напрямки досліджень і сприятиме зміцненню наукових контактів.

 Война  1812  года:  события,  судьбы,  память  :  материалы международной  научно-практической конференции,  Витебск, 17–18 мая 2012 г. / Вит. гос. ун-т ; редкол.: А.П. Косов (отв. ред.) [и др.]. – Витебск : УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2012. – 293 с. 

У виданні містяться матеріали доповідей, присвячені подіям війни 1812 року, долям її учасників і народній пам’яті. Може бути корисне дослідникам, викладачам, студентам й усім, хто цікавиться історією війни 1812 року.

Півавар М. В. Краязнаўцы Віцебшчыны другой паловы ХХ – пачатку ХХІ ст. : біябібліяграфічны даведнік / М. В. Півавар. – Мінск: Кнігазбор, 2010. – 372 с.

 Книга є продовженням виданого у 2006 р довідника «Дослідники Полоцько-Вітебської старовини XVI ст. – 1944 року ». У ній міститься інформація про більш ніж 570 осіб: краєзнавців-аматорів, музейних працівників, архівістів, бібліотекарів, журналістів, учителів, викладачів вузів, вчених і співробітників державних установ, організацій, які досліджують історію та культуру Вітебщини в адміністративних межах сучасної Вітебської області. Біографії забезпечені бібліографічними довідками. В якості ілюстрацій використані фотографії дослідників і їх робіт.
Книга корисна для краєзнавців, працівників архівів, музеїв, бібліотек, студентів, учнів середніх навчальних закладів, вчителів, всіх, хто цікавиться історією Вітебщини.


Віцебскі раён: краязнаўчыя нарысы / аўт.-уклад. М. В. Півавар. – Віцебск, 2007. – 320 с.

 Книга являє собою науково-популярні нариси, присвячені природі, історії і культурі Вітебського району та деяких територій, які на протязі історії входили до складу Вітебської землі, князівства, повіту.
Розрахована на краєзнавців, істориків, співробітників музеїв, студентів, учнів середніх навчальних закладів, вчителів, всіх тих, хто цікавиться історією та культурою Вітебщини.


Півавар М. В. Музеі Віцебска на пачатку ХХІ ст. / М. В. Півавар. – Віцебск : УА «ВДУ імя П. М. Машэрава», 2012. – 180 с.

 Монографія присвячена музеям Вітебська початку XXI ст. У першому розділі дається нарис музейного будівництва в Вітебську з XVIII в до початку XXI ст. У другому розділі представлена інформація про більш ніж сотні музеїв, експозицій, галерей міста різного рівня і різної підпорядкованості.
Розрахована на істориків, музеєзнавців, краєзнавців. Може бути цікавою для жителів міста і його гостей, які бажають більше дізнатися про історію та культуру Вітебська і регіону.


 Віцебскі край : матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 170-годдзю з дня нараджэння М. Я. Нікіфароўскага, 5 лістапада 2015 г., Віцебск / рэдкал.: Т. М. Адамян (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2016. – Т. 1. – 351 с.

 У перший том щорічного видання «Вітебський край» увійшли матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 170-річчю від дня народження М. Є. Никифоровського. У нього входять статті, що висвітлюють різноманітні питання краєзнавства, музеєзнавства та екскурсійної справи, джерелознавства та пам’яткознавства, етнографії та фольклористики. Видання адресоване історикам, музейним працівникам, архівістам, краєзнавцям, бібліотекарям, педагогам, усім, хто цікавиться історією рідного краю.


 Віцебскі край : матэрыялы II Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 385-годдзю выхаду ў свет «Буквара» Спірыдона Собаля, 24 лістапада 2016 г., Віцебск / [рэдкал.: Т. М. Адамян (гал. рэд.) і інш.]. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2017. – Т. 2. – 336 с.

 До другого тому щорічного видання «Вітебський край» увійшли матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 385-річчю публікації «Букваря» Спиридона Соболя. Надані статті охоплюють галузі історичного, літературного, церковного краєзнавства, а також характеризують роль закладів освіти та культури в системі сучасного краєзнавства.
Видання призначене для істориків, музейних співробітників, архівістів, краєзнавців, бібліотекарів, педагогів, усіх, хто цікавиться історією рідного
краю.


 Книжное наследие А. П. Сапунова : материалы республиканской научно-практической конференции к юбилеям издания А. П. Сапуновым книг «Витебская старина» (т. 1, 1883) и «Река Западная Двина» (1893), 23 декабря 2013 г. / редкол. : А. И. Сёмкин (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Национальная библиотека Беларуси, 2014. – 289 с.

 До збірки включені доповіді і повідомлення республіканської науково-практичної конференції до ювілеїв видання О. П. Сапуновим книг «Вітебська старовина» (т. 1, 1883) і «Річка Західна Двіна» (1893). Збірник містить чотири розділи: «Життя і дослідницька діяльність О. П. Сапунова», «Історія та культура Подвіння (від давнини до сучасності)», «Історія краєзнавства. Бібліотечно-бібліографічне та музейне краєзнавство. Екскурсійна справа »,« Джерела з історії Подвіння. Церковне краєзнавство ».Видання адресоване історикам, музейним працівникам, архівістам, краєзнавцям, бібліотекарям, педагогам і студентам.


 Актуальныя праблемы крыніцазнаўства айчыннай гісторыі : матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 450-годдзю віцебскага гарадскога права і 100-годдзю выдання першай кнігі зборніка «Полоцко-Витебская старина», Віцебск, 6–7 кастрычніка 2011 г. / рэдкал.: А.М. Дулаў (адк. рэд.) [і інш.]. – Віцебск : УА «ВДУ імя П.М. Машэрава», 2011. – 350 с.

 У збірнику представлені матеріали доповідей, присвячені актуальним проблемам джерелознавства історії Білорусі та сусідніх країн.
Збірник може бути корисний науковцям, викладачам, студентам і всім, хто цікавиться історією та джерелознавство.

 Актуальные проблемы источниковедения : материалы международной научно-практической конференции к 135-летию со дня рождения В.И. Пичеты, Минск–Витебск, 9–11 октября 2013 г. / Вит. гос. ун-т ; редкол.: А.Н. Дулов (отв. ред.) [и др.]. – Витебск : ВГУ имени П.М. Машерова, 2013. – 322 с.

 Розглянуто широке коло проблем теорії, методології, методики джерелознавства, джерелознавства історіографії, а також комплекси історичних джерел і окремі джерела з історії середньовіччя, нового і новітнього часу.
Дане наукове видання може бути корисне історикам, джерелознавець, архівістам, музеєзнавцям, а також усім, хто цікавиться історією та джерелознавством.


 Актуальные проблемы источниковедения : материалы III Международной научно-практической конференции, Витебск, 8–9 октября 2015 г. / Вит. гос. ун-т ; редкол.: А.Н. Дулов и М.Ф. Румянцева (отв. ред.) [и др.]. – Витебск : ВГУ имени П.М. Машерова, 2015. – 342 с.

 Розглянуто широке коло проблем теорії, методології, методики джерелознавства, джерелознавства історіографії, а також комплекси історичних джерел і окремі джерела давнини, середньовіччя, нового і новітнього часу.
Дане наукове видання може бути корисне історикам, джерелознавець, архівістам, музеєзнавцям, а також усім, хто цікавиться історією та джерелознавством.


 Актуальные проблемы источниковедения : материалы IV Международной научно-практической конференции к 420-летию дарования городу Витебску Магдебургского права, Витебск, 20–21 апреля 2017 г. / Витеб. гос. ун-т ; редкол.: А. Н. Дулов и М. Ф. Румянцева (отв. ред.) [и др.]. – Витебск : ВГУ имени П.М. Машерова, 2017. – 410 с.

 Розглянуто широке коло проблем теорії, методології, методики джерелознавства, джерелознавства історіографії, а також комплекси історичних джерел і окремі джерела давнини, середньовіччя, нового і новітнього часу.
Дане наукове видання може бути корисне історикам, джерелознавець, архівістам, музеєзнавцям, а також усім, хто цікавиться історією та джерелознавством.


 Дулов А. Н. История путешествий и туризма / А. Н. Дулов, К. А. Дюхова, Д. В. Юрчак. – Витебск : УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2011. – 139 с.

 У монографії висвітлено особливості виникнення, становлення і розвитку туризму як складного соціального явища від давнини до наших днів, показана еволюція окремих видів туризму і турбізнесу як у всьому світі, так і в Білорусі.
Дане наукове видання призначене для науковців, фахівців, викладачів і студентів, а також усіх зацікавлених історією подорожей і туризму.


Дулов А. Н. История туризма / А. Н. Дулов, К. А. Дюхова, Д. В. Юрчак. – Минск : БГЭУ, 2011. – 206 с.

 У навчально-практичному посібнику висвітлено витоки, особливості становлення та розвитку туризму як складного соціального явища від давнини до наших днів, показано еволюцію окремих видів туризму і турбізнесу.
Адресовано студентам туристських спеціальностей білоруських вузів, а також усім, кого цікавить історія подорожей і туризму.