Краєзнавча практика

 Упродовж кількох останніх років ТронькоЦентр є базою проведення літніх студентських виробничих практик історичного факультету та факультету міжнародних економічних відносин і туристичного бізнесу ХНУ імені В. Н. Каразіна. Історики проходять краєзнавчу практику, а студенти МЕВ і ТБ — екскурсійну. Центр плідно співпрацює з істориками і при проведенні музейної практики (керівник — доц. О. Г. Павлова). Керівником бази практики є заступник директора ТронькоЦентру, канд. іст. наук О. І. Вовк.

 Внутрішньоуніверситетська співпраця підрозділів носить взаємовигідний характер: студенти під час практики беруть участь у реалізації різноманітних проектів Центру, а працівники Центру, в свою чергу, допомагають студентам у виконанні програм практики. Взаємини між ТронькоЦентром і факультетами оформлені відповідними угодами. Найбільш тісні відносини склалися між Центром і кафедрою історіографії, джерелознавства та археології (зав. кафедрою — проф. С. І. Посохов) і кафедрою туристичного бізнесу (зав. кафедрою — доц. А. Ю. Парфіненко).