Інформація про конференцію

Міжнародна краєзнавча конференція молодих учених

 З 1983 р. на історичному факультеті Харківського університету проводиться Міжнародна краєзнавча конференція молодих учених. Традиційно вона відбувається наприкінці листопада – на початку грудня, завершуючи річний цикл факультетських заходів молодої науки. Вона є найстарішим в Україні форумом, де молоді науковці мають можливість обговорити теоретичні та прикладні аспекти історичної регіоналістики. Учасниками заходу в різні роки ставали представники усіх регіонів України, а також делегати з Бельгії, Болгарії, Індії, Латвії, Польщі, Туреччини, Угорщини, Узбекистану, Чехії та інших країн.

 Конференція відбувається на базі історичного факультету і проходить за підтримки Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених та Центру краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька ХНУ імені В. Н. Каразіна.

 Вагомий внесок у підготовку цих щорічних заходів роблять також організації-партнери, серед яких – історичний факультет Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди та Центр медичного краєзнавства імені професора В. Д. Отамановського Харківського національного медичного університету. У 2019–2021 рр. до числа закладів-організаторів долучався Вітебський державний університет імені П. М. Машерова.

 За результатами конференції видаються електронні збірники матеріалів. Автори найкращих доповідей на секціях заохочуються грамотами та цінними подарунками, а також запрошуються до публікації у часописах історичного факультету Каразінського університету.

 На конференції вручається декілька премій: імені А. Г. Слюсарського (заснована університетським Центром краєзнавства), імені Героя України, академіка П. Т. Тронька (заснована Харківським обласним відділенням Національної спілки краєзнавців України). Особливу увагу привертає творча премія імені А. Ф. Луньова, заснована у 2004 р. художницею Н. С. Вербук. Вона вручається за найкращу наукову доповідь з питань історії мистецтв або музеєзнавства і являє собою картину з колекції мисткині.

 Доповідачі перших конференцій до нинішнього часу вже встигли захистити докторські дисертації та отримати професорські мантії. Представники професорсько-викладацького складу Каразінського університету та інших ЗВО, які колись були доповідачами на краєзнавчій конференції, в наші дні виступають у якості членів її організаційного комітету, наукових керівників студентських доповідей і керівників секцій. Це свідчить про наступність поколінь та вагомі наукові традиції історичного краєзнавства у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна.

 Докладніше про історію Міжнародної краєзнавчої конференції молодих учених див. у статті: Вовк О. І. Краєзнавчі конференції молодих учених на історичному факультеті Харківського університету: історія і досягнення. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Харків, 2016. Вип. 19. С. 150–160.