Про нас

   Перший в Україні Центр наукового краєзнавства був утворений наказом ректора Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 18 березня 2008 р., а офіційне його відкриття відбулося 10 жовтня 2008 р. Центр був створений за підтримки Національної спілки краєзнавців України та функціонує як дослідницький структурний підрозділ Каразінського університету. Метою його діяльності є збереження і розвитку давніх традицій наукового краєзнавства Слобідської України, координація досліджень у галузі краєзнавства в Харківському класичному університеті, Харкові та на Слобожанщині. 

   З 2012 року Центр носить ім’я Героя України, фундатора і першого голови відродженої   Національної спілки краєзнавців України, видатного громадського і державного діяча, першого голови Наглядової ради Харківського університету, почесного громадянина Харківської області, Харкова і Богодухова, лауреата Державної премії СРСР, заслуженого діяча науки і техніки України, доктора історичних наук і почесного доктора Каразінського університету, академіка і віце-президента НАН України, уродженця Слобожанщини Петра Тимофійовича Тронька (1915–2011).

 У 2016 році до ТронькоЦентру був доєднаний Відділ етнографії, а в 2022 році – Відділ українських студій імені Д. І. Багалія. З того ж 2022 року підрозділ носить назву Центр українських студій та краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька.

  ТронькоЦентр активно співпрацює з академічними й освітніми закладами гуманітарного профілю: Національною спілкою краєзнавців України, Українським товариством охорони пам’яток історії і культури, іншими організаціями, перш за все музеями, архівами та бібліотеками, національно-культурними об’єднаннями, релігійними громадами, а також з районними, міськими та обласною адміністраціями. За роки існування Центр отримав більше десяти грантів Харківської міської ради і Харківської обласної державної адміністрації. За участі співробітників ТронькоЦентру у Харкові та області встановлено чимало пам’ятників, пам’ятних і меморіальних дощок. 

   Плідні зв’язки налагоджені між ТронькоЦентром та іншими підрозділами Харківського університету: факультетами, Центральною науковою бібліотекою, музеями та ін. На базі Центру проводяться заняття з історичного краєзнавства (у тому числі й факультативні), різноманітні екскурсії, надаються консультації зі створення експозицій музеїв і виставок, діють гуртки. Підрозділ є базою краєзнавчої та музейно-архівної навчально-виробничих практик історичного факультету. 

   Важливим напрямком діяльності ТронькоЦентру є профорієнтаційна робота, яка здійснюється на базі шкіл, гімназій і ліцеїв, Палацу дитячої та юнацької творчості, Обласної станції юних туристів та ін.  Також Центр надає консультації для вчителів міста та області, що викладають предмет «Харківщинознавство». 

   У підрозділі реалізуються важливі проекти з публікації архівних матеріалів, краєзнавчої літератури, іншої друкованої продукції (перш за все – ювілейних збірок, енциклопедичної та довідкової літератури, путівників, різноманітних буклетів, календарів пам’ятних подій, інших видань). За участю працівників ТронькоЦентру підготовлений перший у країні підручник «Краєзнавство». Колектив популяризує історико-культурну спадщину регіону не лише у виданнях суто академічного профілю, але і в засобах масової інформації. 

   Співробітники регулярно беруть участь у роботі конференцій, симпозіумів, семінарів, «круглих столів» з актуальних проблем краєзнавства та пам’яткознавства, організовують конкурси студентських наукових робіт у галузі краєзнавства, надають допомогу викладачам, іншим зацікавленим особам у проведенні краєзнавчих досліджень, вивчають та узагальнюють досвід краєзнавчих осередків. Центром засновані щорічні премії на честь видатних істориків-краєзнавців П. Т. Тронька й А. Г. Слюсарського. 

   На відкриття Центру П.Т. Тронько надіслав своє привітання.

Привітання П. Т. Тронько