Ювілейна монета на честь Миколи Костомарова

 У 2017 році Національним банком України уведено до обігу ювілейну монету, присвячену 200-річчю Миколи Івановича Костомарова (народився 16 травня 1817 року) – випускника Харківського університету, видатного історика, етнографа, письменника,  державного діяча.

 Двогривнева монета діаметром 31 мм і масою 12,8 г виготовлена з нейзильберу за ескізом художника А. Демяненка. На її аверсі розміщено напис «УКРАЇНА», малий Державний Герб України, стилізовану композицію (книги і глобус на тлі газетних сторінок), номінал та рік карбування монети, а також логотип Банкнотно-монетного двору НБУ. На реверсі монети зображено портрет історика, його факсиміле, роки життя «1817/1885» та напис «МИКОЛА КОСТОМАРОВ».

 Вихід нової монети з серії «Видатні особистості України» став яскравою подією у низці урочистих заходів, які цьогоріч проводяться у нашій державі з метою вшанування пам’яті про М. І. Костомарова.