XXХІV Міжнародна краєзнавча конференція молодих учених» «Краєзнавство та пам’яткознавство (до 50-річчя Українського товариства охорони пам’яток історії і культури)

Шановні колеги!

 Запрошуємо вас взяти участь у XXХІV Міжнародній краєзнавчій конференції молодих учених «Краєзнавство та памяткознавство (до 50-річчя Українського товариства охорони памяток історії і культури)»

 Конференція відбудеться 9 грудня 2016 р. на історичному факультеті ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Планується робота за наступними напрямами:

 • Історія та історіографія краєзнавства і пам’яткознавства в Україні;
 • Питання викладання краєзнавства, джерелознавства та пам’яткознавства;
 • Проблеми збереження та популяризації пам’яток;
 • Інституалізація краєзнавства та пам’яткознавства в Україні;
 • Правові аспекти збереження, охорони та реституції пам’яток історії і культури;
 • Спеціальні історичні дисципліни та їх значення для дослідження пам’яток з місцевої історії;
 • Археологічні пам’ятки та їх значення для вивчення історії регіону;
 • Пам’ятки матеріальної і духовної культури народу в контексті краєзнавчих досліджень;
 • Писемні пам’ятки як джерело з історії краю;
 • Медичне краєзнавство (люди, події, пам’ятки);
 • Традиції краєзнавства та пам’яткознавства у Харківському університеті.

 

Передбачається також робота двох тематичних круглих столів:

 

 • «Джерела з історії Харківщини другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст.: специфіка і проблеми інтерпретації»;
 • «Міський простір другої половини XVIII – ХХ ст.: будівлі, знаки, ідеї».

 Заявку на участь у конференції та тези доповідей (до 3 тис. знаків) просимо подавати до 1 грудня 2016 р. (включно) через спеціальну електронну форму, вхід до якої – через головну сторінку сайту ТронькоЦентру ХНУ: http://tronkocentr.karazin.ua

Інформаційний лист