Вийшов друком посібник з краєзнавчої практики

 Нещодавно вийшло друком нове видання: Вовк О. І., Куделко С. М. Краєзнавча навчально-виробнича практика: Навчально-методичний посібник / наук. ред. С. І. Посохов. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. 124 с., іл.

 Навчально-методичний посібник узагальнює восьмирічний досвід проведення краєзнавчої навчально-виробничої практики для студентів історичного факультету Каразінського університету. Базою практики незмінно виступає Центр краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька.

 Книга відкривається передмовою члена-кореспондента НАН України, заступника директора Інституту історії України НАН України, голови Національної спілки краєзнавців України О. П. Реєнта. Вона включає 8 розділів, які охоплюють теоретико-методологічні основи ведення краєзнавчих досліджень, основні аспекти географічного, мистецтвознавчого, літературного, церковного, туристичного краєзнавства, краєзнавчої біографістики. Посібник забезпечений запитаннями і завданнями для самоперевірки, глосарієм, списком профільних законів та підзаконних актів, рекомендованої літератури і корисних веб-посилань. До тексту додається ілюстративний ряд, який висвітлює історію проведення краєзнавчої навчально-виробничої практики на історичному факультеті Каразінського університету.

 Новий посібник стане в нагоді студентам і викладачам, а також усім, хто цікавиться сучасним краєзнавством.