Відзначає світ, відзначає Україна: до Міжнародного дня пам’яток і визначних місць

 18 квітня світова спільнота відзначає Міжнародний день пам’яток і визначних місць. Це щорічне свято було започатковане Асамблеєю Міжнародної ради з охорони пам’яток і визначних місць (ICOMOS) перше було відзначене у 1984 р. Його мета полягає у підвищенні рівня поінформованості суспільства про розмаїття культурної спадщини  та необхідність її збереження для прийдешніх поколінь. Девіз Міжнародного дня пам’яток і визначних місць – «Збережемо нашу історичну батьківщину».
 Пам’яткознавство та пам’яткоохоронна справа завжди були одним з пріоритетних напрямів діяльності представників корпорації Харківського університету. Ще засновник університету В. Н. Каразін у першій половині ХІХ ст. приділяв багато уваги дослідженню й охороні пам’яток старовини. Ця діяльність особливо активізувалася наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Її квінтесенцією можна вважати ХІІ Археологічний з’їзд, що відбувся у Харкові у 1902 р. Підготовка цього масштабного наукового форуму стала каталізатором вивчення й каталогізації місцевих старожитностей.
 Злети інтересу до краєзнавства й пам’яткоохоронної діяльності спостерігалися у 20-х – 30-х рр. ХХ ст. й особливо – у 60-х – 70-х рр. ХХ ст. Саме в цей час було створено Українське товариство охорони пам’яток історії і культури (УТОПіК). Одним з його фундаторів і першим керівником став уродженець Харківщини, почесний доктор і перший голова Наглядової ради Харківського університету П. Т. Тронько. Уже в наш час плідна співпраця університетських істориків з цим товариством стала підґрунтям для створення Східно-регіонального відділу Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПіК.
 Студентство в усі часи також не залишалося осторонь пам’яткоохоронних ініціатив. Цьому сприяли ґрунтовні теоретичні знання, здобуті під час прослуховування загальних та спеціальних курсів і закріплені під час літніх практик. Чимало випускників історичного факультету Каразінського університету в подальшому пов’язали свою професійну кар’єру з вивченням і охороною пам’яток, ставши науковими співробітниками й керівниками Національного Києво-Печерського історико-культурний заповідника, Національного меморіального комплексу «Висота маршала І. С. Конєва», Державного історико-культурного заповідника «Хотинська фортеця», Путивльського державного історико-культурного заповідника, Державного історико-культурного заповідника «Поле Полтавської битви» тощо.
 У пропонованій виставці представлені фотографії різних років, зроблені під час музейно-архівної та краєзнавчої літніх практик студентів історичного факультету Харківського університету.

 Керівник проекту – канд. істор. наук Вовк О. І. 
 Розробка і дизайн – Лобенко С. В.
 Науковий консультант – професор Куделко С. М.

[rev_slider alias=”praktika”]