Тисячолітня українська історія – на банкнотах: до 30-річчя Незалежності України

 Значення грошової системи для розвитку будь-якої держави важко переоцінити, адже від її стабільності залежить добробут країни в цілому та кожного окремого мешканця. Водночас не менш важливим є художнє оформлення грошових знаків, які перебувають в обігу. Портрети видатних співвітчизників та обриси знакових пам’яток, пейзажні мотиви і різноманітні символічні зображення – все це в сукупності виступає потужним комунікаційним інструментом і сприяє формуванню образу держави в очах її громадян та іноземців.

 Щодня на вітчизняних банкнотах ми бачимо портрети осіб, які зробили неоціненний внесок у розвиток українського державотворення, сприяли розвитку культури та збереженню національної ідентичності. Пропонуємо дізнатися про те, яким чином кожен з цих видатних діячів української історії, культури й науки, лідерів громадської думки пов’язаний зі Слобожанщиною, Харківщиною, Харковом та Каразінським університетом.

 Керівник проєкту – канд. істор. наук О. І. Вовк

 Розробка і дизайн – С. В. Лобенко

 Консультант – проф. С. М. Куделко