Перші студенти Каразінського університету

 У 1805 р. відкрив двері найстаріший на Сході України Харківський класичний університет. Ця подія мала величезне значення для нашої країни і, перш за все, Слобожанщини. Воно відіграло важливу роль і для всього східноєвропейського культурно-освітнього простору. Уже в перший набір студентів був конкурс і всі місця були зайняті. Тоді ж почав діяти інститут «своєкоштних» студентів (тобто тих, хто навчався за свій рахунок). Були і вільні слухачі, які відвідували окремі курси професорів. Звертає на себе увагу наявність серед перших студентів іноземних підданих (з австрійських і німецьких земель). У цьому списку – представники найбільш іменитих слобожанських родів (Осипови, Перехрестови, Шидловські та ін.). Більшість студентів – уродженці Слобідсько-Української губернії. Як цікавий факт відзначимо, що в першому списку студентів ми знаходимо прізвище І. Сливинського. Всі (!) представники цього слобожанського роду вчилися і працювали у стінах університету. Остання його представниця – професор філології Ольга Володимирівна Сливинська – також навчалася і працювала тут. Пізніше вона переїхала до Петербурга, де і мешкає зараз. Час від часу вона відвідує рідне місто й університет, так тісно пов’язаний з біографією її сім’ї.

 Нижче наведено список перших студентів університету (дані взяті з книги Д. І. Багалія «Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам)»), а Дмитро Іванович знайшов їх в університетському архіві, який не зберігся до нашого часу (згорів у роки Другої світової війни) .

 «Казеннокоштные 1) А. Щелкунов, А. Ильинский, Г. Шрамков, П. Галкин, А. Каплицкий, М. Колмаков, П. Пузанов, П. Волошинов, И. Мартинов, А. Золотарев, Д. Попов, И. Афанасьев, И. Руднев, А. Ефременков, Н. Архангельский, И. Любачинский, П. Любовский, К. Сухарев, П. Иваницкий, Д. Борзенков, Т. Сандул-Стурдза, И. Евстафиев, П. Стенурский, П. Ольховский, Г. Ольховский, Д. Сизонов, Д. Бутович, С. Малишевский, Я. Громов, Г. Концевич, И. Лобайков, М. Сливинский, С. Квятковский; своекоштные – Н. Шидловский, Д. Шидловский, П. Шидловский, Л. Добровольский, А. Павлов, И. Сошальскій, В. Комлишинский, Г. Коваленко, Д. Силитстесер, И. Хлопов, Г. Вольховский, Ф. Сошальский, Е. Татарчуков, Н. Токарев, Н. Адалимов, В. Сурдини, Т. Любомирович, С. Романовский, А. Пушкарев, И. Перекрестов-Осипов, В. Матиас, П. Стремоухов, А. Ланг, А. Нахимов. Сверх того, были вольнослушатели, посещавшие лекций некоторых профессоров – учитель Харьковской гимназии Сем. Туранский, слушавший математические науки, бывший учитель Харьковского главного народного училища Аким Назаров – математические, физические и русскую словесность, бывший ученик Харьковского главного народного училища Мих. Куряжский –математические, физические и русскую словесность, чиновник присутственных мест Петр Прокопович – физические и русскую словесность».