Нова колективна монографія у відкритому доступі

 На сайті Інституту історії України НАН України розміщено повнотекстову версію колективної монографії У пошуках обличчя міста: Практики саморепрезентації міст України в індустріальну та постіндустріальну добу / ред. кол.: В. Кравченко (заг. ред.), С. Посохов (заг. ред.), В. Куліков, Р. Любавський, Є. Рачков Міністерство освіти і науки України; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Харків: Видавництво Точка, 2021. – 564 с.

 Книгу присвячено дослідженню деяких теоретичних і практичних проблем урбаністики. Основну увагу зосереджено на символічних просторах і культурних ландшафтах п’яти великих міст Східної та Південної України – Дніпра, Донецька, Запоріжжя, Одеси й Харкова. Автори книги – учасники наукового проєкту «CityFace: Практики саморепрезентації багатонаціональних міст в індустріальну та постіндустріальну добу». Вони розглядають зазначені міста як центри соціокультурної взаємодії та різноманітних інновацій, як динамічні системи, що постійно змінюються, перебуваючи в пошуках власного актуального «обличчя».

 До числа співавторів монографії увійшли і представники ТронькоЦентру, зокрема, його директор проф. С. М. Куделко і заступник директора к.і.н. О. І. Вовк.

 Ознайомитися з книгою можна за посиланням.