Каразінський університет на карті Харкова

 Система топонімів (тобто географічних назв) є одним з важливих інструментів формування колективної ідентичності та збереження історичної пам’яті. Особливо це стосується міських топонімів, або урбанонімів (вулиць, майданів, парків тощо). Урбаноніми виступають найбільш рухомим та мінливим шаром топонімічної лексики. Вони, по суті, є дзеркалом національної культури, містять інформацію про історію і традиції суспільства, яке їх сформувало.

 Відкриття у 1805 р. Харківського класичного університету стало однією з найяскравіших подій в історії Харкова, а його функціонування перетворило наше місто на потужний науковий центр, забезпечило поступальний розвиток багатьох галузей економіки краю, дало можливість сформувати тут своєрідний культурний ландшафт. Чимало вихованців, професорів та співробітників Каразінського університету своєю натхненною творчою працею сприяли розквіту головного міста Слобідської України, утверджували позитивний імідж нашого регіону в національному й міжнародному масштабах. Усі ці процеси знайшли своє відображення в топонімічній системі Харкова.

 До структури урбанонімів, пов’язаних з історією Харківського університету, входять переважно антропоморфні найменування (ті, що використовують імена людей в якості назв внутрішньо міських об’єктів – наприклад, вулиця Каразіна та ін.). Значно меншу групу складають топоморфні найменування (ті, що вказують на інший об’єкт, котрий знаходиться всередині міста чи за його межами – наприклад, вулиця Університетська та ін.). Варто зазначити, що в Харкові також існує певна кількість більш абстрактних урбанонімів (проспект Науки, вулиця Професорська та ін.), які, хоча й не мають безпосереднього відношення власне до Каразінського університету, проте стосуються університетської культури в цілому.

 Найбільш давній урбанонім з тих, що увійшли до даного проекту (вулиця Університетська), був номінований у 1805 р., одночасно з відкриттям Харківського університету. Найновіші зміни в топонімічній системі датовані липнем 2016 р. Чимало міських об’єктів отримали свої сучасні назви  наприкінці 2015 – на початку 2016 рр. у зв’язку з декомунізаційними процесами.

 Автори-розробники сподіваються, що пропонований проект дасть змогу широким колам зацікавлених осіб більше дізнатися про історію Харкова та більш наочно уявити роль Каразінського університету в розвитку нашого регіону й держави в цілому.

 У підготовці проекту взяли участь студенти історичного факультету Каразінського університету, учасники літньої краєзнавчої навчально-виробничої практики О. Трахтманенко та О. Сусла.

Керівник проекту – канд. істор. наук О. І. Вовк.

Розробка та дизайн – С. В. Лобенко.

 Науковий консультант – професор С. М. Куделко.